10/3/10

Obstacles


Tècnica mixta sobre tela
46 x 38
Febrer 10'