5/7/10

mama




















Tècnica mixta sobre tela
maig 2010